Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Classificació del sòl

Determinació del planejament urbanístic que consisteix a diferenciar tres grans tipus d'usos en el sòl d'un municipi. Es diferencien, segons la seua relació amb el procés d'urbanització: sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.

Enllaç permanent: Classificació del sòl - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Centralitat | Glossari Ordenació del territori | Cohesió territorial >