Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Cohesió territorial

Unió entre les parts diferenciades que formen un territori. Els seus objectius són evitar la disgregació entre parteixes components d'un determinat territori i les seues causes, que són principalment, els desequilibris territorials, desigualtats entre àmbits d'un mateix territori, l'escassa articulació física o econòmica entre ells, les rivalitats i excessos relatius a identitats parcials en detriment de la unitat de conjunt.

Enllaç permanent: Cohesió territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Classificació del sòl | Glossari Ordenació del territori | Comarca >