Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Comarca

Unitat territorial supralocal intermèdia respecte al municipi i la província o regió. Li la considera integrada per diversos municipi i es fonamenta en criteris geogràfics, econòmics i socials.

Enllaç permanent: Comarca - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Cohesió territorial | Glossari Ordenació del territori | Comarcalització >