Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Comarcalització

Creació d'entitats locals subprovincials amb vista a un millor desenvolupament de les activitats i de l'ordenació del territori. En aquest procés s'identifiquen tres factors: delimitació; reconeixement de la comarca com a àmbit nou; dotació de competències i inclusió d'aquesta entitat en l'organigrama de la planificació territorial.

Enllaç permanent: Comarcalització - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Comarca | Glossari Ordenació del territori | Comunitat autònoma >