Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Comunitat autònoma

Unitat política-administrativa establida per la Constitució espanyola de 1978 que se suma a les anteriors, província i municipi, per a articular el territori de l'estat en un règim d'autonomia. Té un profund significat polític, ja que té capacitat d'autogovern, de legislar i de definir, per tant, les seues pròpies polítiques. En definitiva són centres de decisió política que faciliten l'administració estatal.

Enllaç permanent: Comunitat autònoma - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Comarcalització | Glossari Ordenació del territori | Connectivitat >