Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Contaminació urbana

Alteració de les condicions normals d'un assentament a causa de l'emissió de productes que provoquen molèsties o danys en ell. Afecta a l'aigua, aire, els aliments i als sòls, i pot ser biològica, química, acústica, sonora i visual o paisatgística.

Enllaç permanent: Contaminació urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Connectivitat | Glossari Ordenació del territori | Cooperació territorial >