Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Desequilibris territorials

Desigualtats socials inacceptables entre àrees amb significació pròpia d'una mateixa entitat política unitària.

Enllaç permanent: Desequilibris territorials - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Desenvolupament urbà | Glossari Ordenació del territori | Difusió espacial >