Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Directrius territorials

Instrument d'ordenació supramunicipal d'abast generalment menor que un pla.

Enllaç permanent: Directrius territorials - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Difusió espacial | Glossari Ordenació del territori | Distància >