Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Distància

Interval que intervé entre dos punts, llocs o objectes. La seua estimació es realitza utilitzant unitats convencionals de longitud o en funció del temps emprat a desplaçar-se.

Enllaç permanent: Distància - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Directrius territorials | Glossari Ordenació del territori | Domini públic >