Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Especialització funcional

Expressió utilitzada per a destacar el protagonisme que en un espai geogràfic o en un nucli urbà adquireix una activitat o conjunt reduït d'activitats interrelacionades entre si que justifiquen el seu naixement, consolidació o dinamisme en determinades èpoques històriques.

Enllaç permanent: Especialització funcional - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Equilibri territorial | Glossari Ordenació del territori | Esquema d'ordenació >