Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Esquema d'ordenació

Expressió sintètica dels fets estructurals, o entesos com a tals, d'un territori. És utilitzada per a fer referència als principals components del model d'ordenació o model territorial.

Enllaç permanent: Esquema d'ordenació - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Especialització funcional | Glossari Ordenació del territori | Estratègia territorial >