Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Estratègia territorial

Conjunt de previsions que es realitzen per a aprofitar en major mesurada un territori o per a aconseguir la seua contribució a altres finalitats més genèriques, com el benestar social o la convivència pacífica.

Enllaç permanent: Estratègia territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Esquema d'ordenació | Glossari Ordenació del territori | Estructura general i orgànica del territori >