Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Estructura general i orgànica del territori

Expressió utilitzada per la legislació urbanística espanyola que es refereix a la reunió dels integrants substancials del planejament urbanístic, en el conjunt del terme municipal, és a dir, a la classificació del sòl i a la determinació dels sistemes generals.

Enllaç permanent: Estructura general i orgànica del territori - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Estratègia territorial | Glossari Ordenació del territori | Estructura territorial >