Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Estructura territorial

Expressió utilitzada en un espai geogràfic considerat unitàriament, al que es confereix un significat articulador o integrador del seu funcionament.

Enllaç permanent: Estructura territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Estructura general i orgànica del territori | Glossari Ordenació del territori | Estructura urbana >