Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Figura de planejament

Expressió que s'utilitza en urbanisme per a referir-se genèricament als diferents instruments de planejament, tant general com de desenvolupament.

Enllaç permanent: Figura de planejament - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Estructura urbana | Glossari Ordenació del territori | Fotografia aèria urbana >