Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Fotografia aèria urbana

Imatge fotogràfica de la superfície terrestre en àrees urbanitzades obtinguda des de l'aire.

Enllaç permanent: Fotografia aèria urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Figura de planejament | Glossari Ordenació del territori | Funcionalitat urbana >