Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Funcionalitat urbana

Activitats que preferentment desenvolupen els habitants d'una ciutat.

Enllaç permanent: Funcionalitat urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Fotografia aèria urbana | Glossari Ordenació del territori | Globalització >