Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Globalització

Terme anglosaxó que fa referència a la importància que ha aconseguit escala mundial (o global) per a explicar el funcionament del sistema econòmic i les característiques de la cultura de masses en el present.

Enllaç permanent: Globalització - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Funcionalitat urbana | Glossari Ordenació del territori | Incentius territorials >