Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Incentius territorials

Ajudes públiques a la localització d'iniciatives privades d'inversió en llocs prèviament seleccionats per l'administració, generalment amb l'objectiu de corregir desequilibris territorials o de potenciar les activitats, l'economia i, en definitiva, el poblament d'una part del territori.

Enllaç permanent: Incentius territorials - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Globalització | Glossari Ordenació del territori | Incidència territorial >