Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Incidència territorial

Expressió que al•ludeix a les repercussions o canvis que introdueix en l'ordenació del territori una actuació, projecte o un pla.

Enllaç permanent: Incidència territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Incentius territorials | Glossari Ordenació del territori | Informació urbanística >