Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Informació urbanística

Documentació arreplegada, elaborada i sistematitzada durant la fase d'avanç del pla. Inclou generalment estudis geològics, geomorfològics, del clima, els recursos hídrics, vegetació i fauna, la capacitat agrológica dels sòls, de l'erosió, l'hàbitat rural, els elements d'interès històric-artístic, jaciments arqueològics, béns d'interès etnogràfic, unitats de paisatges, gènesis i creixement urbà, anàlisi i prospectiva de la població, avaluació dels equipaments, espais lliures, infraestructures bàsiques, i afeccions presents en el territori objecte de planejament, entre uns altres.

Enllaç permanent: Informació urbanística - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Incidència territorial | Glossari Ordenació del territori | Intermodalitat >