Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Legislació urbanística

Conjunt de normes, estatals i autonòmiques que regulen el procés d'urbanització i l'ordenació del territori.

Enllaç permanent: Legislació urbanística - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Internacionalització | Glossari Ordenació del territori | Litoral >