Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Litoral

Franja compresa entre pleamar i baixamar l'extensió de la qual depèn de l'amplitud de la marea o de la seua absència i de la conformació i topografia del terreny en aquesta franja.

Enllaç permanent: Litoral - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Legislació urbanística | Glossari Ordenació del territori | Localització >