Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Localització

Lloc que ocupa un fet o un objecte determinat. Es tracta d'un terme que guarda estreta relació amb els de situació i emplaçament.

Enllaç permanent: Localització - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Litoral | Glossari Ordenació del territori | Macrocefàlia urbana >