Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Macrocefàlia urbana

Grandària excessiva de la major ciutat d'un país en comparació de les restants. En aquest tipus d'assentaments l'activitat econòmica del país o regió considerades i gran part de la població es troben concentrats en la ciutat principal.

Enllaç permanent: Macrocefàlia urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Localització | Glossari Ordenació del territori | Mar territorial >