Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Mar territorial

Franja de mar adjacent al territori o aigües interiors de l'estat riberenc que exerceix la seua sobirania nacional (aigües superficials, jaç i subsòl) amb l'única limitació de l'anomenat “dret de pas innocent” dels bucs que enarboren el pavelló d'altres estats. La seua extensió comprèn fins a 12 milles màxim, explicades a partir de les línies de base, normal o rectes.

Enllaç permanent: Mar territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Macrocefàlia urbana | Glossari Ordenació del territori | Medi ambient urbà >