Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Medi ambient urbà

Conjunt de factors, elements i connexions de tipus natural (biòtic o abiòtic) i social que interactuen en l'espai urbà.

Enllaç permanent: Medi ambient urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Mar territorial | Glossari Ordenació del territori | Megalòpolis >