Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Megalòpolis

Fenomen de convergència urbana de gran extensió, resultat del creixement de múltiples nodes i aglomeracions urbanes. Les característiques essencials són l'extensió i la intensitat de la urbanització, aconseguint dimensions suprarregionals i amb una disposició espacial i funcional polinuclear.

Enllaç permanent: Megalòpolis - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Medi ambient urbà | Glossari Ordenació del territori | Model territorial >