Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Model territorial

Expressió sintètica de l'ordre territorial desitjat o proposat, generalment inclòs com a opció finalista i integradora en un pla d'ordenació a qualsevol escala i similar, per tant, a model d'ordenació.

Enllaç permanent: Model territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Megalòpolis | Glossari Ordenació del territori | Model urbà >