Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Ordenació rural

Disposició adequada dels usos i els elements constituents dels espais de funcionalitat predominantment agrària, o conformats com a tals, en etapes en què prevalia aquesta orientació.

Enllaç permanent: Ordenació rural - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Ordenació del territori | Glossari Ordenació del territori | Ordenació urbana >