Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Organització de l'espai

Disposició dels fets en l'espai o en el territori incloent no solament un sentit formal sinó també funcional. A voltes s'utilitza l'expressió “organització del territori”.

Enllaç permanent: Organització de l'espai - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Ordenació urbana | Glossari Ordenació del territori | Organització territorial >