Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Organització territorial

Divisió de l'espai corresponent a un ens polític diferenciat en ens menors als quals també s'atribueixen territoris propis. En el cas de l'estat espanyol s'organitza territorialment en comunitats autònomes, províncies i municipis.

Enllaç permanent: Organització territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Organització de l'espai | Glossari Ordenació del territori | Paisatge >