Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Paisatge

Aspecte o forma del territori tal com és visualment percebut i estèticament valorat, en conjunt i a una distància que permeti, simultàniament, l'apreciació panoràmica i la percepció de detalls que componen l'estructura de l'imatge, la qual varia segons la seua complexitat i textura.

Enllaç permanent: Paisatge - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Organització territorial | Glossari Ordenació del territori | Paisatge urbà >