Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Paisatge urbà

Combinació de trets visibles que presta a un espai urbà una fisonomia pròpia.

Enllaç permanent: Paisatge urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Paisatge | Glossari Ordenació del territori | Partió >