Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Partió

Operació per la qual es determinen els límits materials precisos d'un solar, una zona urbana, una finca rústica, un terme municipal o l'espai de domini públic.

Enllaç permanent: Partió - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Paisatge urbà | Glossari Ordenació del territori | Perifèria urbana >