Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Perifèria urbana

Marges de la ciutat en els quals la densitat d'usos urbans decreix. El terme perifèria s'utilitza sobretot per a referir-se a aquells espais urbans semiformalizats que es localitzen una vegada finalitzat el nucli continu i que per tant formen part d'una gran ciutat, una aglomeració urbana o un àrea metropolitana legalment constituïda.

Enllaç permanent: Perifèria urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Partió | Glossari Ordenació del territori | Periurbanizació >