Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Pla de desenvolupament

Instrument de previsió i impuls de l'economia a curt i mig termini. El concepte de desenvolupament inclou actualment altres significats complementaris al desenvolupament econòmic, com el desenvolupament sostenible o el benestar social.

Enllaç permanent: Pla de desenvolupament - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Periurbanizació | Glossari Ordenació del territori | Pla director >