Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Pla Nacional d'Ordenació

(Anteriorment Pla Nacional d'Ordenació Urbanística) Pla proposat en la Llei del Sòl de 1956 i en les versions successives d'aquesta norma estatal, excepte en la de 1996, però que mai s'ha redactat, la finalitat de la qual era l'ordenació de tot l'àmbit territorial espanyol.

Enllaç permanent: Pla Nacional d'Ordenació - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Pla general d'ordenació municipal | Glossari Ordenació del territori | Planejament de desenvolupament >