Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planejament estratègic

Mètode de planificació que selecciona propostes considerades desencadenants per a la consecució d'objectius o beneficis generals. Aquesta figura pretén la consecució d'objectius tals com provocar un procés de valoració econòmica o social respecte a un àmbit degradat o poc atractiu, eliminar un obstacle físic, crear una tendència d'ocupació o de creixement urbà, a través d'un tipus i mètode de planificació que posa especial atenció en la participació pública per a la selecció d'actuacions.

Enllaç permanent: Planejament estratègic - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planejament de desenvolupament | Glossari Ordenació del territori | Planejament general >