Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planejament general

Denominació genèrica aplicada als instruments destinats a establir l'ordenació integral de l'àmbit municipal, preveient l'avaluació a mitjà i llarg termini de tot el terme municipal mitjançant la seua planificació urbana, l'establiment dels mitjans necessaris per a la seua execució, la definició del contingut de la propietat, la programació temporal de les seues accions i la seua avaluació econòmica. Els instruments que engloba aquesta denominació són el pla general municipal (per a municipis de major complexitat urbana i territorial, major grandària poblacional o per un més àmplia capacitat de gestió d'aparell administratiu local( i les normes subsidiàries municipals.

Enllaç permanent: Planejament general - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planejament estratègic | Glossari Ordenació del territori | Planejament territorial >