Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planejament urbanístic

Ordenació o planificació del sòl a escala local. Acció de preveure l'evolució desitjada per al territori en relació al procés d'urbanització. Conjunt d'instruments de planificació a aquesta escala.

Enllaç permanent: Planejament urbanístic - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planejament territorial | Glossari Ordenació del territori | Planificació >