Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planificació

Acció humana de preveure a curt, mitjà o llarg termini l'evolució d'una variable subjecta a processos complexos o a una component complexa de la realitat natural, econòmica o social.

Enllaç permanent: Planificació - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planejament urbanístic | Glossari Ordenació del territori | Planificació física >