Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planificació física

Acte de preveure i realitzar conforme a plans l'ordre físic, espacial o territorial d'un àmbit determinat. Aquest concepte, que s'estima com de gran valor encara que d'escassa utilització, sorgeix com a complementari al de planificació econòmica, més assentat i admès en general.

Enllaç permanent: Planificació física - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planificació | Glossari Ordenació del territori | Planificació indicativa >