Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planificació reglada

Planes públics la realització dels quals, continguts i procediments estan regulats per una norma.

Enllaç permanent: Planificació reglada - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planificació indicativa | Glossari Ordenació del territori | Planificació sectorial >