Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planificació sectorial

Tipus d'acció planificadora o conjunt de plans dedicats a preveure i fer possible l'evolució desitjada per a una determinada activitat. En relació a la planificació pública s'entenen com a tals els plans dedicats a carreteres, recursos hídrics, ferrocarril, energia, sanitat, educació o qualsevol dels departaments en què està dividida o subdividida una administració d'estructura preferentment sectorial o vertical.

Enllaç permanent: Planificació sectorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planificació reglada | Glossari Ordenació del territori | Platja >