Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Platja

Acumulació litoral de sediments lliures formats per arenes, graves i cants en superfície quasi plana i amb poc declivi, com a conseqüència de l'acció de l'onatge i del flux i reflux de les marees. També s'aplica a les acumulacions sorrenques en la ribera dels rius i llacs. Els orígens normals d'aquests sediments són els corrents marins i fluvials, els penya-segats en fase de reculada, les restes de petxines marines i corals, els transports eòlics i els abocaments artificials.

Enllaç permanent: Platja - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planificació sectorial | Glossari Ordenació del territori | Política de sòl >