Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Política regional

Funció pública destinada a potenciar en tots els sentits el primer nivell de subdivisió o organització territorial de l'estat. La política regional té el seu origen en el principi de subsidiarietat, que predica el major acostament als ciutadans de la decisió política.

Enllaç permanent: Política regional - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Política de sòl | Glossari Ordenació del territori | Política territorial >