Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Política territorial

Acció pública en relació al territori considerat en el seu conjunt, especialment en aquells aspectes als quals s'atribueix una significació estructuradora o estratègica per a impulsar efectes positius generals.

Enllaç permanent: Política territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Política regional | Glossari Ordenació del territori | Política urbana >