Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Qualitat ambiental

Valoració que s'atribueix als diferents elements del mitjà i a la seua reunió a l'interior dels nuclis de població. Es pot determinar diferents graus de qualitat mediambiental mitjançant paràmetres com a contaminació, proporció de zones verdes, equipaments, densitat, higiene, entre uns altres.

Enllaç permanent: Qualitat ambiental - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Qualificació del sòl | Glossari Ordenació del territori | Rambla >