Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Rambla

Passeig principal en moltes ciutats mediterrànies, consistent en una àmplia andana central amb arbrat en les seues vores i amb determinat moblament afavoridor de l'estada i la trobada, com a bancs, cadires i quioscs de venda d'articles varis, com a premsa o flors. En certes ocasions el traçat de les rambles coincideix amb l'existència d'antics cursos esporàdics d'aigua, que tenen una denominació idèntica, però tal coincidència no és obligatòria.

Enllaç permanent: Rambla - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Qualitat ambiental | Glossari Ordenació del territori | Regió >